Mathias

Hej. Är Rogaining Norrvalla 9.8.2022 verkligen fullbokad? I nuläget 7.8.-22 kl 21:48 inga anmälda, trots detta går det ej att anmäla sig (Deadline kl. 22:00)

Anette

Anmäl via google form länken som finns i träningsbeskrivningen

Mathias

OK. Tack.

Viljam

Skärmarna ute!

Här sållas agnarna från vetet. Med en lyckad samstart i bagaget kommer Lukkari-Jukola att vara en bagatell. Banorna går till största delen på kartans absolut bästa partier, med flata berg-i-dagen områden. Övriga täta områden går att undvika med taktiska vägval.

Läs resten av nyheterna

Kontaktuppgifter

Kontaktpersoner:

Stefan Strandberg, stefanjanstrandberg(at)gmail.com
Peter Sundelin, peter.sundelin(at)outlook.com
Otto Sund, otson_91(at)hotmail.com

 

Kom ihåg lista:

Nimenhuuto ersätter inte andra anmälningssystem 

- Till tävlingar måste du anmäla dig via IRMA

- På skärmträffen måste du anmäla dig på plats  

Till träningar, ANMÄL via Nimenhuuto, gärna så tidigt som möjligt eftersom det underlättar bl.a. för arrangören och kartutskrivandet.

++ Med Nimenhuuto
- Se vem och hur många som är anmälda till ett evenemang
- Se tidpunkt och exakt plats var evenemanget ordnas
- Fråga om ex. samkörning till ett evenemang av "IN" anmälda klubbkompisar